گارانتی محصولات

گارانتی
 

با توجه به اینکه کیفیت کالا از مهمترین وظایف شرکت های توزیع کننده کالاست ، همچنین خدمات پس از فروش می بایست ضامن حفظ این کیفیت می باشد. شرکت پایتخت وندا با توجه به اهمیت این موضوع بر خدمات برتر برای تمامی مشتریان خود تاکید دارد .
در این راستا وظیفه خود می دانیم در تمامی ساعات شبانه روز ، با دقت و با مشتری مداری که لازمه کار خدماتی است ، به مشتریان خود پاسخگو باشیم.

 

 
شرایط گارانتی

 
  • عدم وجود آثار ضربه ، ضایعات فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در کالا
  • قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی
  • عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر بر چسب های گارانتی
  • عدم وجود آثار دستکاری بر روی قطعه